Категории
BIODERMA / БИОДЕРМА ФОТОДЕРМ 50+ ЦВЯТ 40МЛ

BIODERMA / БИОДЕРМА ФОТОДЕРМ 50+ ЦВЯТ 40МЛ

 ( 1 глас )

Още от производител: BIODERMA
Код на продукт: 33450
Последна промяна:
Цена: 32.50лв. 28.50лв.
Бърза поръчка !
Въведи телефонен номер и ние ще се свържем с Теб!

Ко­жа, ко­я­то проя­вя­ва не­по­но­си­мост към всеки тип из­ла­га­не на слън­це
Много свет­ла ко­жа с лу­нички
Ко­жа, подло­же­на на макси­мална слън­че­ва интензивност (плани­ни, тропи­ци…)
Проблеми с пигментацията

Лице Възрастни

срещу слън­че­во из­га­ря­не, пред­пазват от ре­ак­ции на не­по­но­си­мост към

слън­це­то и се бо­рят с преж­девре­менно­то старе­ене на ко­жа­та.

Зна­чи­те­лен

напре­дък в на­ма­ля­ва­не риска от ув­режда­не на клет­ки­те е из­клю­чи­телни­ят

па­тент CELLULAR BIOPROTECTION®*, който 

осигу­ря­ва макси­мална за­щи­та за клет­ки­те на ко­жа­та. Отлична поносимост.

* Патент на BIODERMA

 

 

 

Приложение

 

Нане­се­те равно­мерно

и обил­но преди из­ла­га­не на слън­це (с на­ма­ля­ва­не

ко­ли­чество­то на продукта върху ко­жа­та, на­ма­ля­ва ни­во­то на

за­щи­та). Нана­сяйте често и ви­на­ги след плува­не, избърсва­не с

кърпа или спорт.

Не

из­ла­гайте бе­бе­та­та и де­ца­та на дейс­тви­ето на слън­че­ви­те

лъ­чи. Прекале­но­то из­ла­га­не на слън­це мо­же да е опас­но за

тяхно­то здра­ве. Раз­кла­те­те преди ползва­не.

  1. 💊
  2. КОЗМЕТИКА
  3. КОЗМЕТИКА ЗА ЛИЦЕТО BIODERMA / БИОДЕРМА ФОТОДЕРМ 50+ ЦВЯТ 40МЛ